<kbd id="s3wilka4"></kbd><address id="s3wilka4"><style id="s3wilka4"></style></address><button id="s3wilka4"></button>

     钱柜平台

     移動站  | 2019年04月28日 星期日

     當前位置:钱柜平台 >> 科學研究 >> 科研平臺 >> 研究所

     研究所

     發佈日期:2010年04月19日 16:09:30 來源:
     打印 | 關閉
     閱讀次數:7954

     19051
     所長
     李蘭娟
     87709001
     ljli@zjwst.gov.cn
     副所長
     陳智
     88208003
     chenzhi@zju.edu.cn
     副所長
     馬偉杭
     87709042
     zdzymah@sina.com
     副所長
     俞雲鬆
     87236756
     yvys119@163.com
      
      
      
      
      
      
     19052
     血液病研究所
     所長
     金潔
     87236702
     jiej@hzcnc.com
     副所長
     趙小英
     87783802
     zrxz@zju.edu.cn
     副所長
     黃河
     88208009
     hehuangyu@126.com
      
      
      
      
      
      
     19053
     腫瘤研究所
     所長
     張蘇展
     87783956
     zhangscy@tom.com
     副所長
     胡汛
     87783656
     huxun@zju.edu.cn
     副所長
     陳麗榮
     87783943
     zhengshu@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19054
     兒科研究所
     所長
     趙正言
     87064482
     zhaozy@zju.edu.cn
     副所長
     杜立中
     87068247
     dulizhong@yahoo.com.cn
     副所長
     俞惠民
     87068341
     yuhuimin@yahoo.com.cn
      
      
      
      
      
      
     19055
     外科研究所
     所長
     鄭樹森
     87236601
     zyzsss@zju.edu.cn
     副所長
     吳育連
     87784604
     wuyulian@medmail.com.cn
     副所長
     于吉人
     87236852
     yujiren0909@163.com
      
      
      
      
      
      
     19056
     所長
     胡申江
     87236794
     sehueee1@lwtmail.com
     副所長
     王建安
     87784677
     wang_jian_an_@163.com
     副所長
     傅國勝
     86006242
     fugs@medmail.com.cn
      
      
      
      
      
      
     19057
     腦醫學研究所
     所長
     劉偉國
     87783757
     zjcswk@163.net
     副所長
     李惠春
      
      
     副所長
     胡興越
     86090073
     huxingyue@hotmail.hz.zj.cn
      
      
      
      
      
      
     19058
     急救醫學研究所
     所長
     徐少文
     87783803
      
     副所長
     蔣國平
      
      
     副所長
     崔巍
      
      
      
      
      
      
      
      
     19059
     骨科研究所
     所長
     嚴世貴
     87783986
     zrjwsj@zju.edu.cn
     副所長
     陳其昕
     87783545
     chen_qixin@hotmail.com
     副所長
     範順武
     86090073
     fshunwu@mail.hz.zj.cn
      
      
      
      
      
      
     19060
     所長
     黃荷鳳
     88208007
     hhf57@zju.edu.cn
     副所長
     金帆
     87061501-1802
     jinfan@zju.edu.cn
     副所長
     呂衛國
     87061501-2151
     lwg@hzcnc.com
      
      
      
      
      
      
     19062
     所長
     姒健敏
     86090073
     sijm@163.com
     副所長
     何超
     86006601
     drhe@zju.edu.cn
     副所長
     86006605
     86090073
     cxjzu@hotmail.com
      
      
      
      
      
      
     19063
     眼科研究所
     所長
     姚克
     87783897
     xlren@zju.edu.cn
      
      
     副所長
     李毓敏
     87236789
     liyumin77@hotmail.com
      
      
     副所長
     姚玉峯
     86090073
     yaoyuf@mail.hz.zj.cn
      
      
      
      
      
      
     19064
     呼吸疾病研究所
     所長
     沈華浩
     87783552
     hh_shen@yahoo.com.cn
     副所長
     周建英
     87236876
     drzjy@163.com
     副所長
     應可淨
     86006606
     yingsrrsh@163.com
      
      
      
      
      
      
     19151
     所長
     曹雪濤
      
     zmm@zju.edu.cn
     副所長
     張立煌
     88208284
     jmm@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19152
     所長
     李繼承
     88208088
     lijichen@zju.edu.cn
     副所長
     周天華
     88208257
     tzhou@zju.edu.cn
     副所長
     張咸寧
     88208367
     zhangxianning@zju.edu.cn
     副所長
     歐陽宏偉
     88208261
     hwoy@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19153
     所長
     來茂德
     88208200
     lmd@sun.zju.edu.cn
     副所長
     沈永浩
      
      
     副所長
     周韌
     88208205
     zhouren@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19154
     所長
     李魯
     88208218
     lilu@zju.edu.cn
     副所長
     楊廷忠
     88208219
     tingzhongyang@sohu.com
     副所長
     杜亞平
      
      
      
      
      
      
      
      
     19651
     環境醫學研究所
     所長
     姚耿東
     88208178
     yaogd@zju.edu.cn
     副所長
     孫文均
     88208166
     sunwj@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19652
     營養與食品安全研究所
     所長
     朱心強
     88208143
     zhuxq@zje.edu.cn
     副所長
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     19653
     神經科學研究所
     所長
     羅建紅
     88208002
     luojianhong@zju.edu.cn
     副所長
     陳忠
     88208228
     chenzhong@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19065
     微創外科研究所
     所長
     蔡秀軍
     86006605
     cxjzu@hotmail.com
     副所長
     高力
     86090073
     geslin@zju.edu.cn
     副所長
     牟一平
     86006262
     mouyp2002@yahoo.com.cn
     副所長
     何聞
     86090073
     geslin@zju.edu.cn
      
      
      
      
      
      
     19064
     钱柜核醫學與分子影像研究所
     所長
     張宏
     87767188
     hzhang21@hotmail.com
     副所長
     樓岑
      
      
     副所長
     李林法
     87236510
     llfa@mail.hz.zj.cn

     打印 | 關閉